• ro
  • en

REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru ”Editarea Monografiilor Științifice (lucrări de valoare)” pentru anul 2018 au fost recepționate 4 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

TOTAL expertiza

Buget

Cofinanțare

 

Direcția strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

1.   

18.00059.06.12F/M

Suntem urmașii Romei. Pagini din istoria poporului

Dr. Chirtoagă Ion

Institutul de Istorie al AŞM

25,0

9,3

 

93,4

 

2.   

18.00059.06.09F/M

Semnul lexical și dezambiguizarea lui semantică

Dr. Bahnaru Vasile

Institutul de Filologie al AŞM

25,0

0,0

 

90,4

 

3.   

18.00059.08.11A/M

Formarea şi dezvoltarea culturii manageriale în instituția preșcolară

Dr. Cotos Ludmila

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

22,0

0,0

 

88,6

 

4.   

18.00059.08.10A/

M

Formarea competențelor profesionale a cadrelor didactice din învățământul simultan

Dr. Briţchi Aliona

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

25,0

 

 

10,0

 

 

 

86,4