• ro
  • en

REZULTATELE EXPERTIZEI - Propunerile din cadrul concursului suplimentar a proiectelor pentru „Organizarea Manifestărilor Științifice Internaţionale finanțate de la bugetul de stat” pentru anul 2018

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului suplimetar a proiectelor pentru “Organizarea Manifestărilor Științifice Internaționale” pentru anul 2018 au fost recepționate 14 propuneri de proiecte, care au fost supuse evaluării obținând calificativele după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizația executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Total

expertiza

Buget

Cofinanțare

Direcția strategică 1. Cod 16.02 și50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.   

18.00059.02.21F/MS

Conferința Științifică Internațională Interdisciplinară ”Competitivitatea și inovarea în economia circulară”, modele de dezvoltare durabilă.

Dr. Cernavca Mihail

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

6,0

 

85,3

2.   

18.00059.50.23A/MS

Conferința Internațională de Matematică, Informatică și Tehnologii Informaționale dedicată ilustrului savant Valentin Belousov.

Dr. Petic Mircea

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

29,8

 

6,0

 

84,7

3.   

18.00059.02.13F/MS

 Simpozion Științific Internațional „Dezvoltarea durabilă a mediului rural - realizări și perspective”, dedicat aniversări de 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova.

Dr. Horjan Oleg

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

30,0

 

7,5

 

78,2

Direcția strategică 4. Cod 16.05 şi51.07: Biotehnologie

4.   

18.00059.51.14A/MS

Simpozion Științific Internațional& quot, 85 ani ai Facultății de Agronomie - realizări și perspective“& quot.

Dr. Bacean Ion

Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 

 

30,0

 

 

7,5

 

 

76,8

Direcția strategică 5. Cod 16.06 și08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

5.   

18.00059.06.25F/MS

Conferința Științifică Internațională „ Crimele comunismului și memoria victimelor regimului totalitar- comunist în estul Europei probleme, realizări, perspective de cercetare”

Dr. hab. Petrenco Anatolie

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

10,0

 

90,0

6.   

18.00059.06.18F/MS

Conferința Științifică Internațională: „Viața cotidiană în spațiul din antichitate până în prezent”, abordări interdisciplinare.

Dr. Pîrnău Ludmila

Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

 

25,0

 

0,0

 

88,7

7.   

18.00059.06.15F/MS

Congresul Mondial al Eminescologilor, ediția a VII-a, Traduceri din opera lui Mihai Eminescu în limbile romanice

Acad.  Cimpoi Mihai

Institutul de Filologie al AŞM

 

30,0

 

0,0

 

87,6

8.   

18.00059.08.19A/MS

Conferința Internațională& quot  „Școala Internațională de Metodologie în Științele Socio –Umane & quot”, Ediția a III-a

Dr. Bogatu Eugenia

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0

 

87,1

9.   

18.00059.08.16A/MS

Managementul educațional: realizări și perspective de dezvoltare, Ediția a II-a

Dr. Şova Tatiana

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

24,0

 

6,0

 

84,5

10.     

18.00059.06.22F/

MS

Conferința Științifică Internațională & quot „Contabilitatea și Auditul în condițiile globalizării: realizări și perspective de dezvoltare & quot ”.

Dr. Lazari Liliana

Academia de Studii Economice a Moldovei

 

30,0

 

6,0

 

83,5

11.     

18.00059.08.24A/MS

Conferința Internațională de Psihologie Aplicată. Actualități și Perspective în Cercetarea Psihologică

Dr. Potâng Angela

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0

 

83,5

12.     

18.00059.08.20A/MS

Educația incluzivă: dimensiuni, provocări, soluții

Dr. Zorilo Larisa

Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți

 

20,0

 

5,0

 

80,0

13.     

18.00059.08.17A/MS

Conferința Internațională „Noi tendințe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învățământului superior la cerințele pieței muncii”, Ediția a III-a

Dr. Matei Tamara

 

Universitatea de Stat din Moldova

 

  

 30,0

 

 

6,0

 

 

77,7

14.     

18.00059.06.26F/MS

Oportunități și provocări ale dezvoltării sistemului economic contemporan

Dr. hab. Ulian Galina

Universitatea de Stat din Moldova

 

30,0

 

6,0

 

53,0