• ro
  • en

Lista propunerilor eligibile/neeligibile în cadrul Concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2017

IP Agenția pentru Cercetare și Dezvoltare informează că în cadrul concursului proiectelor pentru organizarea manifestărilor științifice internaționale în anul 2017 au fost recepționate 18 propuneri de proiecte, dintre care 17 sunt considerate eligibile, după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

 

Suma proiectului (mii lei)

 

Eligibilitatea

Propunerilor de proiecte

Buget

Cofinanţare

Direcţia strategică 1. Cod 16.02 şi 50.07: Materiale, tehnologii și produse inovative

1.       

17.00059.02.04F/MS

Simpozion Internaţional ,,Problemele actuale ale zooparazitologiei, realizări şi perspective,,

Dr.hab. Erhan Dumitru

Institutul de Zoologie AŞM

 

30,0

 

6,0

 

Eligibil

2.  

17.00059.50.06A/MS

Fortificarea mediului academic ştiinţific în domeniul Industriei Uşoare prin organizarea şi desfăşurarea celui de-al IV-lea simpozion Internaţional,,Creativitate, Tehnologie, Marketing,,

Dr.Bulgaru Valentina

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

22,5

 

10,0

 

Eligibil

3.  

17.00059.50.02A/MS

Conferinţa Internaţională Microelectronică şi Ştiinţa Calculatoarelor-2017

Dr. Balmuş Ion

Universitatea Tehnică a Moldovei

 

30,0

 

10,0

 

Eligibil

4.   

17.00059.50.10A/MS

 Conferinţa a IV a Societăţii  Matematice din Moldova, dedicată aniversării de 100 ani de la naşterea academicianului V. Andrunachievici

Dr.hab.Cojocaru Svetlana

Institutul de Matematică şi Informatică

 

30,0

 

40,0

 

Eligibil

Direcţia strategică3. Cod 16.04 şi 80.07: Sănătate şi Biomedicină

5.   

17.00059.04.17F/MS

Manifestarea  ştiinţifică Internaţională,,Imunitatea copilului şi imunodeficienţele primare,,

Dr.hab. Şciuca Svetlana

USMF,,Nicolae Testemiţanu,,

 

30,0

 

5,0

 

Eligibil

6.   

17.00059.80.03A/MS

Optimizarea supravegherii epidemiologice în infecţiile nosocomiale

Dr.hab. Prisacari Viorel

USMF ,,Nicolae Testemiţanu,,

 

30,0

 

7,0

 

Eligibil

Direcţia strategică 4. Cod 16.05 şi 51.07: Biotehnologie

7.  

17.00059.05.08F/MS

Conferinţă ştiinţifică Internaţională (ediţia a VI),, Genetica, Fiziologia şi Ameliorarea Plantelor,,

Dr.hab. Botnari Vasile

Institutul de Genetica, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor AŞM

 

30,0

 

0,0

 

Eligibil

8.   

17.00059.51.12A/MS

Conferinţa Internaţională consacrată comemorării a 120 ani de la naşterea academicianului Ion Dicusar ,,Solul şi îngrăşămintele în agricultura contemporană,,

Dr.hab. Rusu Alexandru

Institutul de Pedologie, Agrochimie şi Protecţie a Solului,,Nicolae Dimo,,

 

20,0

 

10,0

 

Eligibil

Direcţia strategică 5. Cod 16.06 şi 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății

9.   

17.00059.06.01F/MS

Cercetare, Valorificare, Promovare

Dr.hab Ghilaş Victor

Institutul Patrimoniului Cultural

 

25,0

 

5,0

 

Neeligibil

10.     

17.00059.06.05F/MS

Simpozionul ştiinţific internaţional,,Conservarea diversităţii plantelor,, ediţia V

Dr. Teleuţă Alexandru

Grădina Botanică AŞM

 

30,0

 

45,0

 

Eligibil

11.     

17.00059.06.15F/MS

Conferinţă ştiinţifică Internaţională,,Analiza Economico-Financiară în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale.

Dr. Muntean Neli

ASEM

 

25,0

 

25,0

 

Eligibil

12.     

17.00059.08.07A/MS

Dezvoltarea relaţiilor comerciale din perspectiva integrării economice a R.M. în circuitul economic internațional

Dr.hab. Şavga larisa

Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova

 

30,0

 

45,0

 

Eligibil

13.     

17.00059.06.16F/MS

Colocviul Internaţional de Antropologie, ediţia a II-a

Dr.hab. Saharneanu Eudochia

USM

 

30,0

 

6,0

 

Eligibil

14.     

17.00059.08.09A/MS

Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii.

Dr. Zorilo Larisa

Universitatea de Stat,, Alecu Russo,,

 

24,0

 

5,0

 

Eligibil

15.     

17.00059.08.11A/MS

Conferinţa Internaţional Ştiinţifico-Practică       

,, Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă,, ediţia a XII-a

Dr.hab. Stratan Alexandru

Institutul Naţional de Cercetări Economice

 

30,0

 

0,0

 

Eligibil

16.     

17.00059.08.13A/MS

Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE

Dr. Tcaci Carolina

Universitatea de Stat,, Alecu Russo,,

 

29,8

 

7,5

 

Eligibil

17.     

17.00059.08.14A/MS

Conferinţă ştiinţifică Internaţională & guot; Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii & guot.

Dr.hab. Belostecinic Grigore

ASEM

 

30,0

 

70,0

 

Eligibil

18.     

17.00059.08.18A/MS

Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare

Dr. Şova Tatiana

Universitatea de Stat,, Alecu Russo,,

 

24,1

 

4,9

 

Eligibil

 

                                                                                                                                               Suma total: buget 500,4 cofinanţare 301,4